życie pszczoły

Stała ekspozycja. Gospodarstwo pasieczne w Stróży k. Nowego Sącza